Henrique Pérez Lijó

Artículos

Ocupación
A Insumisa ante un novo escenario
18
É posíbel concluír este episodio de forma que ambas entidades gañemos, e que o goberno central e o PP local que nos meteron neste lío, saian perdan.