Daniel Prada

Artículos

Sexualidad
Unha dose de realismo sexual

Os cambios tecnolóxicos e a reformulación dos valores morais contribúen a unha apertura de ideas sobre a sexualidade que non sempre se traduce en hábitos innovadores e na normalización da súa presenza no ensino.

Consumo
Tempos de lucidez embotellada

Os danos provocados polas substancias alcohólicas permanecen infravalorados no conxunto da sociedade, que vencella estes produtos a calquera reunión festiva. O colectivo de farmacéuticos da Coruña impulsa unha campaña na que convida á xuventude a gozar en condicións óptimas do lecer mentres se reflexiona sobre a nova lei do alcol.

Medio ambiente
A defensa común dunha aliada da natureza
O Día Mundial na honra das abellas pon de manifesto o seu rol como garante da biodiversidade
Medios comunitarios
A inesgotable forza das ondas comunitarias
Cuac FM mantén a súa programación en Internet mentres reivindica a regularización dos medios sen ánimo de lucro no espectro radiofónico convencional.
Movimiento vecinal
A autoxestión da auga, unha loita veciñal
Os usuarios de traídas comunitarias atópanse acotío con dificultades para conseguir que os organismos reguladores renoven as súas concesións.