Pili Casals

Artículos

Democracia participativa
A participación, ese familiar descoñecido
1
Pode a participación ser democrática cando as persoas correntes da rúa non se senten conectadas con estes procesos?