Gabriel Fuentes

Artículos

Migración
De América Latina a Galiza: historias da migración

A arribada do buque Aquarius a València puxo o foco sobre a migración marítima. Este verán viramos a vista cara ao Mediterráneo lamentando a terríbel crise humanitaria que estamos a padecer. A presión social levou ao Goberno de Pedro Sánchez a axilizar a acollida destas persoas —decisión que non se repetiría ao longo do verán— e, unha vez máis, todas e todos fomos Afganistán, Somalia ou Sudán.

Insumisión
Pola presunción de culpabilidade
A paulatina purga da caspa corrupta das nosas institucións pasa pola esixencia abafante da perfección.Non pasamos nin unha. Mesmo aquela que non é.
Arte
‘Tu Madre Es Puta’: Prière de Offenser!

A provocación é unha arte perigosa de dominar. Tendemos a entender hoxe que en boa medida a provocación é a incitación a unha resposta belixerante a través da ofensa, aínda que o abano de posibilidades de espertar a ira de alguén é case infinito.