Gabriel Fuentes

Artículos

Insumisión
Pola presunción de culpabilidade
A paulatina purga da caspa corrupta das nosas institucións pasa pola esixencia abafante da perfección.Non pasamos nin unha. Mesmo aquela que non é.
Arte
‘Tu Madre Es Puta’: Prière de Offenser!
1

A provocación é unha arte perigosa de dominar. Tendemos a entender hoxe que en boa medida a provocación é a incitación a unha resposta belixerante a través da ofensa, aínda que o abano de posibilidades de espertar a ira de alguén é case infinito.