Cristina Ruano

Artículos

Personas refugiadas
Os compromisos son para cumprilos
Seis dos países máis pobres do globo acollen á metade das persoas que precisan refuxio no mundo, mentres que os seis máis ricos acolleron só un 8%.