Cristina Ruano

Artículos

Refugiados
Remata o prazo para a acollida de persoas refuxiadas co incumprimento do goberno
Seis dos países máis pobres do globo acollen á metade das persoas que precisan refuxio no mundo, mentres que os seis máis ricos acolleron só un 8%.