Carlos G. Meixide

Artículos

Poesía
Con vento nas velas
Novas editoriais, librarías especializadas, antoloxías de autores e autoras novos... a poesía galega navega con vento nas velas.
Teatro
"Amólame moito ir ao teatro e que non me guste"
“Non me importou renunciar a unha carreira en TV para apostar por un proxecto empresarial como Chévere”
Teatro
A porta que Conde Roa non puido pechar
Chévere! Historia da célebre compañía de creación colectiva, divertida e transgresora contada de atrás a diante