David Soto

Artículos

Ocupación
Que voen os paxaros!
4
Opinión de David Soto sobre o conflito aberto entre o Concello da Coruña e o CSOA A Insumisa.