David Soto

Artículos

Impunidad policial
Breves consideracións sobre os informes periciais policiais
A outra constitución establece os principios interpretativos do Dereito público e os seus límites, determina os valores das institucións existentes.
Ocupación
Que voen os paxaros!
Opinión de David Soto sobre o conflito aberto entre o Concello da Coruña e o CSOA A Insumisa.