Alfonso Mascuñana

Artículos

Nicaragua
“Nunca a garda somocista desatou unha cacería como a que ten desatado Daniel Ortega"
Quintana é unha das voces de Católicas polo dereito a decidir e de Voces contra a violencia, dúas plataformas próximas ás correntes da teoría da liberación.