Mercedes Martínez

Artículos

Medio rural
O rural á procura dunha identidade política

As plataformas Soria Ya e Teruel Existe convocan unha manifestación en Madrid o vindeiro domingo 31 baixo o chamado de “A Revolta da España Vaciada”. Pese ao seu lema transformador, a proposta non vai máis alá dunha visibilización sectorial que non consegue explicar a exclusión dos labregos e labregas da esfera pública.