Antía Rodríguez

Artículos

Laboral
“O primeiro paso é criar os pequenos sen machismo”
Nélida Pisco, condutora de autobús, dá a luz a súa primeira pequena no 2009. Logo de solicitar as vacacións anuais e a redución de xornada, a empresa dille que marche e volva cando teña a filla criada.