Trata
Eskubideak prostituzioan

Eredu suediarrak eskubideak eta babes soziala eskaintzen dizkio prostituzioan dabilenari, baina haren zerbitzuak erostea kriminalizatu egiten du. Ondorioz, herrialde erregulazionisten kontrara, prostituzioak eta pertsonen salerosketak behera egitea lortu dute bertan. Sindikalagenda, otsailaren 10etik 24ra

10 feb 2020 12:00

  Euskal Herriko Mugimendu Feministak prostituzioa aztertzeko eztabaida sakon eta lasai baten beharra adierazi du, abolizionisten eta erregulazionisten arteko tentsioa gaindituko duena. Kanpora begira, zenbait herrialdek berriki prostituzioaren gainean darabilten politika birpentsatu, eta suediar ereduaren alde egin dute (beste batzuek “neoabolizionismoa” deitzen dutena). Besteak beste, Kanadak, Islandiak, Irlandak eta Norvegiak hartu dute eredu hori ezartzeko erabakia. Frantziako estatuak ekarri zuen neoabolizionismoa gurera, 2016ean Ipar Euskal Herrian ezarri zuenean. Hona hemen eredu horren oinarriak.

  Lanaren Ekonomia : Hordago, Bilbo Hiria eta Argia elkarlanean.IRRATI SAIOA HEMEN

  Salmentaren legalizazioa: eskubideak

  “Neoabolizionismoak prostitutei gainerako langileei dagozkien eskubideak aitortzen dizkie”

  Ukaezina da prostituzioaren eskaintza gehien bat emakumeek osatzen dutela. Gainera, talde diskriminaturen baten parte izateak prostituitzeko aukerak biderkatzen ditu. Etorkinak, umeak, LGTBI kolektiboko kideak eta indigenak nagusitzen dira merkatuan. Datu pare bat: estimazioen arabera, mundu mailan prostituzioan dabiltzanen %75 13-25 urte bitarteko neskak dira, eta, esaterako, Frantziako estatuan, %93 migratzaileak.

  Talde horien egoera zaurgarriak gogoan izanda, neoabolizionismoak prostitutei gainerako langileei dagozkien eskubideak aitortzen dizkie. Prostitutek autonomo gisa lan egin dezakete, eta prozesu administratiboetarako laguntza gehigarri bat eskaintzen zaie: osasun zerbitzuak, salaketak, ogibide alternatiboak... Bereziki puntu horretan denok etor gaitezke bat. Estatu prohibizionistari kritika: justifikaezina da zuk mantentzen duzun sistema arazotsuaren ondoriorik latzenak ordaintzen dituztenak zigortzea, bizirauteko ezinbesteko dutena egiteagatik. Oinarria argi dago: babes soziala eta eskubideak.

  “Emakumeen aurkako indarkeria praktikatzeko espazio bat da prostituzioa”

  Kontsumoa ilegalizatzea

  Kezkagarria da puteroari buruz dagoen hausnarketa urria, eskaria baita edozein komertzio sostengatzen duena. Eskaririk gabe ez legoke eskaintzarik, eta hura aztertu gabe ez dakigu zertaz ari garen. Zenbait ikerketen arabera, eskari hori gizon misoginoek osatzen dute gehienbat, emakumeenganako enpatia falta eta hauei gizatasuna erauzteko joera bereizgarri nagusi dituztenak. Beren segurtasun falta emakumeen degradazioan eta umiliazioan baretzen dute. Labur esanda eta oro har, bezeroentzat emakumeen aurkako indarkeria (nagusiki sexuala) praktikatzeko espazio bat da prostituzioa. Gizon horietako asko pornoan inspiratzen direnez, geroz eta praktika bortitz eta arriskutsuagoak exijitzen dituzte, eta baita geroz eta neska gazteagoak ere. Haien eskuetan, prostituta gehienak fisikoki erasotuak izan dira, armekin mehatxatuak, jipoituak, bahituak eta bortxatuak. Adibidez, Kanadan, prostituten heriotza-tasa bataz besteko nazionala baino berrogei bider altuagoa da.

  “Prostituzioak torturak eragiten duen Trauma-ondoko Estresaren Nahasmendu berbera eragin dezake”

  Horren guztiaren adierazgarri dira emakume prostituta askok pairatzen dituzten ondorio fisiko eta psikologikoak. Fisikoak argi daude, baina psikologikoak agian ez hainbeste: depresioa, inpotentzia, somatizazioa, izaeraren eta jokaeraren nahasmendua, droga-menpekotasuna, suizidio-tasa altuak eta abar. Horietaz gain, disoziazioa da bereziki deigarria. Anestesia emozional bat da hori: errealitateak dakarren estresa jasanezina denean, garunak zure burutik eta gorputzetik bereizten zaitu. Garunaren funtzio batzuk blokeatu, eta zenbait emozio zapaltzen dira: besteak beste, beldurra, nazka eta lotsa; eta sorgortasun zurrun batek ordezten ditu. Azpimarragarria da ere prostituzioak torturak eragiten duen Trauma-ondoko Estresaren Nahasmendu berbera (TOEN) eragin dezakeela, eta eragiten duela.

  “Erasotzailea babestea ezin da erasotuaren eskubideak errespetatzearen aldeko argumentu bat izan”

  Harreman sexual bat izateko adostasuna bestearen askatasuna mugatzen duen nagusitasun-egoera batez baliatuz lortzen denean, abusu sexuala da legalki. Baldintza hori putazale eta putaren artean, beti ez bada, oso sarri ematen da. Emakumeen aurkako indarkeria arazo bat da, eta haren abiapuntu eta ondorioak ez dira desagertzen dirua tartean egonagatik. Erasotzailea babestea ezin da erasotuaren eskubideak errespetatzearen aldeko argumentu bat izan. Diru truke, abusu sexualaren aurkako legeari salbuespen bat egitea eskatzen digute erregulazionistek. Hori onartzean, neoliberalismoak aurrera egiten du, eta feminismoak atzera. Ezin da erantzukizuna sakrifikatu eta erasotzaileen inpunitatea indartu.

  Langile sexualen, esklaboen eta tarteko guztien elkargunea

  “Kontsumitzailearentzat ez da ezinbestekoa zure adostasuna zure gorputzarekiko duen ustezko eskubideaz gozatzeko”

  Bereizi egin behar ditugu, batetik, prostituzioan borondatez sartu direnak; bestetik, bestelako aukerarik ez eta haien burua behartuta ikusten dutenak; eta, azkenik, esklaboak. Kontuan izan behar dugu haien arteko hierarkia ere: ziur asko, langile sexual ugarik bezero eta praktika batzuei ezetza emateko aukera izango dute. Eta bezero horiek ez dira etxera lotsa-gorrituta itzuliko: ezezkorik emateko aukerarik ez dutenengana joko dute. Kontsumitzaileek ez dute saltzailearen egoerari buruzko interes berezirik, eta aitortu ohi dute berdin zaiela norengandik datorren eskaintza, kontziente izan direla esklaboen zerbitzuak erosi izanaz. Hau da, bezeroek beraiek elkartzen dituzte trata eta langile sexuala, bien zerbitzuak erosten baitituzte era axolagabean. Beste era batera esanda, baietza eman dezakezu langile sexual gisa, baina kontsumitzailearentzat ez da ezinbestekoa zure adostasuna zure gorputzarekiko duen ustezko eskubideaz gozatzeko. Beraz, saltzailea ados egon daiteke, baina hori ez da faktore erabakigarri bat salerosketa gerta dadin. Hori da funtsezko arazoetako bat.

  “Erregulazioaren eredua hartu duten herrialdeetan tratak gora egin du”

  Ideia horri jarraiki, sexu harremanen (edo indarkeriaren) eskaera onartzeak, ezinbestean, salmenta guztia areagotzen du. Hots, bai langile sexualen kopuruak eta bai esklabo sexualenak ere gora egiten du. Tratak edo pertsonen salerosketak amaitu behar du, guztiok gatoz bat. Baina ezin da hura desagerrarazi kontsumoa legalizatuz, erregulazioaren eredua hartu duten herrialdeetan tratak gora egin baitu. Lotura zuzen hori azpimarratu du “Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality” txostenak, Alemania eta Holandaren adibideak berreskuratuz, besteak beste. Biolentzia hori ez da prostituten egoerara mugatzen: prostituzioaren kontsumoa legalizatzeak gainerako emakumeenganako indarkeria ere bultzatzen du.

  Bestalde, neoabolizionismoan erosketa zigortzeak bezeroen motibazioa ahultzen duenez, pertsonen salerosketan dabiltzanek ez dituzte herrialde horiek lukratibotzat jotzen, eta tratak behera egiten du, aipatutako txostenak aztertzen duen moduan.  Ez, Suedian ez da trata desagertu, baina Alemanian ez bezala, behera egin du. Gainera, abolizioa denez helburua, emakumeei prostituziotik irteten laguntzeko programa espezializatuak dituzte; eta baita bezeroak sentsibilizatzekoak ere.

  “Neoabolizionismoak ez du arazoa erabat konpondu, eta ideia berriek sendotu eta aberastu dezakete”

  Aipatu beharreko beste puntuetako batzuk

  Noski, neoabolizionismoak ez du arazoa erabat konpondu, eta ideia berriek sendotu eta aberastu dezakete. Neurri osagarri asko behar ditu. Hona hemen argi dauden pare bat: hautabide errealak eskaintzea; emakumeak gailentzen diren sektore prekarioetako lan-baldintzak hobetu eta diru-sarrerak kopuru duin batera igotzea, gure gizartean duten oinarrizko eginkizuna aitortuz, behingoz; EAEn eta Nafarroan egun indarrean dagoen Atzerritartasun Lege espainola bertan behera uztea eta abar.

  Hala ere, deigarria da abolizionismoari buruz gabiltzanean agertzen den ideia nagusietako bat erlijioarekin duen lotura izatea. Aipatu beharko litzateke Suedia, eredu neoabolizionistaren aitzindari, Munduko Balioen Inkestaren arabera, balio tradizionaletatik urrunen kokatzen den herrialdea dela, eta balio sekularrengandik hurbilen.

  Bestalde, eztabaidan agertzen diren zenbait puntuk prostituzioaren indarkeria zuritzeko arriskua dute. Esaterako, garrantzitsua da langile sexualen ahotsak, beharrak, nahiak eta esperientziak entzutea, zalantzarik gabe. Baina ez dute prostituzioaren errealitate zabalena ordezkatzen, eta ezin da beraien bizipenetatik abiatuta, errealitate gordinenari ezikusia egiten dion diskurtso bat garatu. Behintzat kontrastatu ditzagun prostituziotik irten eta bizitako basakerietan oinarrituta, erregulazioaren aurka daudenen bertsioekin. Batzuk aipatzearren: Chelsea Geddes, Rosen Hicher, Alika Kinan, Huschke Mau, Rebecca Mott, Rachel Moran, Tanja Rahm, Sonia Sanchéz eta Amelia Tiganus.

  Prostituzioa beste edozein lanekin konparatzeak ere arrisku bera izan dezake. Hain alderagarriak badira, zergatik dabil prostituzioan gehienbat beste aukerarik ez duen jendea? Mamu judu-kristaua deseraikitzeko kapazak izan diren bakarrak direlako, benetan? Edo biziraun behar dutelako baino ez? Dudak dauzkat; ez dakit testuinguru honetan “sexu” hitza erabiltzea zuzena ote den: onartzea ez baita desiratzea, eta askatasun mugatupean onartzen den harreman sexuala ez baita sexua, indarkeria baizik.

  “Galdera ez da zergatik onartzen dugun edozer lantzat sexua izan ezik, baizik eta zergatik iruditzen zaigun diruak indarkeria sexuala zilegitu dezakeela”

  Erregulazionismoa askatasun sexualari lotzen zaio, eskubideei. Baina ez datoz biak eskutik lotuta derrigorrez: erregulazioak promesten dituen eskubideak maila teoriko hutsean geratzen dira sarri. Esaterako, Holandan prostituten %95k ez du kontraturik izenpetzen, eta Danimarkan zergak ordaintzen dituzte, baina ez dute abantaila sozialik. Erregulazionismopean irabazle direnak ez dira prostitutak ez langile sexualak, putazaleak eta proxenetak baizik.

  Horrez gain, erregulazionismoak erlijiotik askatzen den eredutzat du bere burua, baina zuzen-zuzenean erortzen da kapitalismo neoliberalaren putzu hondora. Galdera ez da zergatik onartzen dugun edozer lantzat sexua izan ezik, baizik eta zergatik iruditzen zaigun diruak indarkeria sexuala zilegitu dezakeela. Prostituzioak pertsonen eta produktuen arteko mugak desegiten ditu, eta emakumeen integritate psikologiko eta fisikoa salgai jarri. Gainera, erro patriarkal, pedofilo, arrazista, kolonizatzaile, heteronormatibo, homofobo, transfobo eta abar luze batean oinarritzen da. Hain praktika diskriminatzailea ontzat hartzeak parekidetasunaren aldeko borroka oztopatzen du. Horrela, orain arte izan ditugun adibideak aztertuta behintzat, ezinezkotzat jo behar da erregulaziopean giza eskubideen estandar minimoak errespetatzea, ezta torturaren eta pertsonen salerosketaren aurkako konbentzioak ere.

  “Feminismoak askatasun sexuala defendatu behar du, baina baita definitu ere, askatasuna indarkeria sexualetik eta esplotaziotik bereizten duten mugak zehaztuz”

  Feminismoak askatasun sexuala defendatu behar du, baina baita definitu ere, askatasuna indarkeria sexualetik eta esplotaziotik bereizten duten mugak zehaztuz. Erregulazionisten diskurtsoak sexualitate disidente eta askatzaileen espazio gisa aurkezten digu prostituzioa. Baliteke norbaiti normatik at irteteko balio izatea, baina hala balitz, kasu anekdotiko batez ariko ginateke. Denoi dagokigu sexualitate, harreman eta praktika normatibo eta patriarkalekin apurtzeko erantzukizuna. Ezin dugu lanketa hori gizarteko talde zaurgarrienen eskuetan utzi eta esperoan gelditu, ea munduko industria zapaltzaileenetakoa den honek salbatzen gaituen.

  Hortaz bai, izango dira nahi dutelako langile sexualak diren emakumeak, baina haien diskurtsoak ez du prostituzioaren errealitate osoa ordezkatzen eta azaltzen. Neoabolizionismoak denoi ematen digu langile sexual izateko eskubidea. Baina ezin da trata eta emakumeen aurkako indarkeria areagotuko dituen neurririk hartu, soilik haien negozioak funtziona dezan. Hori ez da eskubide bat.

  “Neoabolizionismoak denoi ematen digu langile sexual izateko eskubidea. Baina ezin da trata eta emakumeen aurkako indarkeria areagotuko dituen neurririk hartu, soilik haien negozioak funtziona dezan”

  SINDIKALAGENDA

  Otsailaren 10a, astelehena

  Espainia

  • Lehen mailako emakume futbolariak borrokan hasiko dira berriro beren lan-baldintzen hobekuntzarik ez baldin badago. Euskal futbol taldeen artean Athleticeko eta Errealeko futbolariak daude inplikatuta. (Asociación Futbolistas Españoles).


  Hego Euskal Herria

  • Astelehenero legez, Hego Euskal Herriko pentsionistek kontzentrazioak burutuko dituzte Donostia, Iruñea, Bilbo, Gasteiz, eta beste hainbat herritan, pentsio duinak aldarrikatzeko.

  EAE

  • EHUren eta Hezkuntzaren menpeko zentroetako garbitzaileak borrokan daude hitzarmen duin baten alde. Mobilizatzen jarraituko dute jaramonik egiten ez badiete. (ELA, UGT, LAB, CCOO, ESK).

  Gipuzkoa

  • Zaharren egoitzetako langileek 210 egun daramate greban, eta martxoaren 8ra arte jarraituko dute beren baldintzen hobekuntzarik ez dagoen bitartean (ELA).

  Bizkaia

  • Novaltia enpresako langileak uztailetik daude greban, hitzarmen propio justu baten alde, besteak beste, soldata eskala bakarra izango duena. (Enpresa Komitea, ELA).
  • Telepizza, Pizza Hut eta QSR kateko jatetxeetako langileak antolatzen ari dira 2019ko lanbidearteko gutxieneko soldata ordaintzen ez dietelako. CGTk pizzerietako sekzioa sortu du eta https://pizzerasbizkaia.wordpress.com/ bloga ipini dute martxan. Deia egiten dute pizzeria horietan lan egiten dabilen edonor haiekin kontaktuan jartzeko, legeak ezartzen duen soldata minimoa exijitzeko (CGT).

  Iruñea

  • Sephora dendetako langileek greba mugagabea hasi dute ostegunean, hitzarmen propio baten alde. Ostegun, ostiral eta larunbatetan egingo dute greba. Elkarretaratzeak deitu dituzte 12etan eta 17etan greba egunetarako, Carlos III.a kaleko dendaren aurrean. (ELA)
   Araba
  • Laminaciones Arregui enpresako zuzendaritzak langileen %10 kaleratu gura du. Neurri horren kontra, lantegietako beharginek lanuzteak egingo dituzte ostiralera arte. (LAB)

  Alegria-Dulantzi

  • Metálicas Lekumberri enpresako langileak greban daude, 12 urtez soldatak izoztuta izan dituztelako (ELA) .

  Otsailaren 12an, eguaztenea

  Leioa

  • Ikasle Ekintzak Jardunaldi abolizionistak antolatu ditu Leioako Gizarte Zientzien Fakultateko auditorian, 9:30 eta 16:30 artean. Rosa Cobo irakaslea, Paula Fraga legelaria eta Amelia Tiganus prostituta ohia izango dira hizlariak. Amaitzeko, Bilboko Elkano Fakultatean mahai-ingurua egingo dute, 18:00etan

  Otsailaren 13a, eguena

  Bedia

  • FORVASAko langileek greban jarraituko dute, zuzendaritzari transparentzia eskatzeko. Urtarrilaren 30etik ari dira astean behin greba egiten.

  Iruñea

  • LAB Osasunbidek San Francisco Javier osasun zentroan batzarra deitu du, 14:30etan, Bardenas aretoan, erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariei murrizketa ezarri gura dietelako.
   Otsailaren 14a, barikua

  Gipuzkoa

  • Gizarte Eskuhartze sektorea hitzarmen duin baten alde mobilizatuko da (ELA, LAB, CCOO, Jendartelana Asanblada).

  Otsailaren 13a, eguena

  Bizkaia

  • UPV/EHUko ikertzaile doktoregaiak unibertsitateko Bizkaia Aretoaren aurrean kontzentratuko dira, 18:00tan, legeak ezartzen duen gutxiengo soldata eskatzeko. (@predocasanblada)

   Otsailaren 19a, eguaztena

   Araba

   • Zaharren egoitzetako langileak borrokan dabiltza hitzarmen duin bat lortzeko, lan-baldintzak hobetuko dituena, aldi berean erabiltzaileei emandako zerbitzuan eragingo duena eta, beraz, erabiltzaileei eskaintzen zaien zerbitzua bera ere hobetuko duena. Hori dela eta, kontzentrazioa egitera deitu dute egunean bertan Gasteizen, Foru Aldundiaren eraikinaren aurrean, 11:00etatik 11:30etara (ELA, LAB, UGT, CCOO) .

   Otsailaren 20a, eguena

   Euskalerri kontinentala

   • Sindikatuek greba orokorra deitu dute Frantzian, pentsio-sistemaren erreformari aurre egiteko.

   Sobre este blog
   Lanaren ekonomia gehiengo zapalduaren bizipena du oinarrian, langileen sukarra eta itxaropena. Botere arrotzen ikuspegitik azaltzen dira eguneroko gorabehera ekonomikoak. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten arituko gara. Bilbo Hiria, Hordago eta Argia elkarlanean, lanaren munduko analisia egiten
   Ver todas las entradas

   Relacionadas

   Opinión
   Un plan solo para víctimas

   El Ministerio de Igualdad ha ampliado el Plan de Contingencia contra la violencia de género para amparar a las víctimas de trata, explotación sexual y “mujeres en contextos de prostitución”, y lo ha hecho sin ponerse en contacto con ninguna organización ni colectivo de trabajadoras sexuales.

   Trabajo sexual
   Kenia García: “Las trabajadoras sexuales atraviesan una situación nefasta sin ayudas de protección social”

   Kenia García, portavoz de la campaña por la regularización de las personas migrantes en el Estado español y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, explica cómo ha afectado la emergencia sanitaria al colectivo al que pertenece y de los avances de la campaña en la última semana.

   Trabajo sexual
   Cómo usar el covid-19 para estigmatizar a las putas

   Algunos sectores feministas están utilizando la pandemia del covid-19 como forma de justificar políticas prohibicionistas desde una supuesta perspectiva de salud pública. Negar a las trabajadoras sexuales su condición de trabajadoras supone dejarlas fuera de cualquier ayuda mientras los propietarios de clubs y pisos pueden beneficiarse de las medidas del Estado.

   0 Comentarios
   Sobre este blog
   Lanaren ekonomia gehiengo zapalduaren bizipena du oinarrian, langileen sukarra eta itxaropena. Botere arrotzen ikuspegitik azaltzen dira eguneroko gorabehera ekonomikoak. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten arituko gara. Bilbo Hiria, Hordago eta Argia elkarlanean, lanaren munduko analisia egiten
   Ver todas las entradas

   Destacadas

   Coronavirus
   Sanidad reduce en casi 2.000 personas el número de muertes por la pandemia

   El Ministerio revisa a la baja el número de fallecidos a causa del covid-19. Catalunya y Madrid son las comunidades donde la cifra se rebaja más, con 1.126 y 291 menos, respectivamente.

   Sanidad
   Historias de enfermeras que emigraron para trabajar

   Entre el 2010 y el 2016 España perdía miles de profesionales de enfermería, en su mayoría mujeres, que ante la falta de empleo, se marchaban a trabajar fuera. Para algunas es difícil volver, otras no se lo piensan. La mayoría coincide en las deficiencias de las condiciones laborales y la falta de horizonte.

   Crisis climática
   Unai Pascual: “El científico debe tomar partido, es nuestra responsabilidad”

   El economista Unai Pascual es uno de los promotores del manifiesto Euskal Herria post covid-19, al que en tres semanas se han adherido 723 académicos que piden abrir un debate sobre cómo debe realizarse la transformación ecológica.

   Multinacionales
   Grandes empresas estudian cómo hacer millones gracias a las medidas contra la pandemia
   Varios estados, entre ellos el español, podrían recibir reclamaciones por daños y perjuicios de inversores extranjeros debido a las leyes de emergencia por covid-19.
   Siria
   Hasaka, una muerte anunciada para los yihadistas

   No hace mucho tiempo los combatientes de Daesh se sentían invencibles. Ningún otro grupo insurgente en la historia contemporánea ha estado tan cerca de controlar tanto territorio y a tanta gente. Ahora, sus cuerpos raquíticos cuentan una historia muy distinta; son hombres despiadados que piden misericordia.


   Coronavirus
   Sanitarios organizan la primera protesta de la desescalada en Madrid
   El lunes 25 de mayo a las 20 horas trabajadoras y trabajadores llaman a secundar una protesta en las puertas de todos los centros de Madrid
   Migración
   Las administraciones dejan en desamparo a un grupo de migrantes argelinos

   Las 16 personas argelinas que tras llegar a la costa de Motril, y pasar por el Centro de atención temporal de extranjeros, fueron abandonados ante la subdelegación del gobierno y después retenidas en instalaciones no aptas están siendo ya derivadas con el apoyo de APDHA.

   Laboral
   Telefónica o cuando trabajar es una heroicidad

   El pasado 7 de mayo, una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo anunció que premiaría con 650 euros a una parte de la plantilla por haber estado expuesta al covid-19. Una de las trabajadoras explica por qué considera que se trata de una “muestra más de la hipocresía de la empresa”.

   Desigualdad
   Las radicales tenemos que ser nosotras

   En esta crisis la radicalidad es un activo. Eso lo ha entendido la derecha perfectamente, pero es un activo que utilizan para aceitar la inmovilidad y evitar el cambio. Por eso las radicales tenemos que ser nosotras, porque son radicales las políticas necesarias para conquistar derechos.

   Últimas

   Laboral
   El sindicato gallego CUT se querella contra Marlaska por la prohibición de la manifestación del primero de mayo

   Considera que existe una discriminación ideológica, ya que las manifestaciones de la ultraderecha han podido llevarse a cabo durante el estado de alarma, mientras su propuesta fue prohibida.

   Huelga
   CNT denuncia el despido de más de treinta huelguistas de Productos Florida

   El sindicato ha comunicado que la empresa ha despedido a más de treinta personas empleadas que secundaban la huelga desde finales de febrero, por la que exigían acabar con la práctica de falsos autónomos y habilitar contratos dignos en la planta cárnica.

   Coronavirus
   Cuéntame un cuento para acompañarme en el confinamiento
   30 narradoras y narradores orales escenifican relatos de manera virtual para más de 80 personas en situación vulnerable.
   Alcorcón
   Alcorcón defiende la sanidad pública y acalla las cacerolas

   Después de una semana de tensiones en el municipio madrileño, el pasado sábado 23, vecinas y vecinos salieron a reivindicar la sanidad pública eclipsando las protestas contra el gobierno.