Energía
La cara oculta del sistema elèctric

A l’Estat espanyol es paguen els rebuts de llum més elevats, en comparació amb la resta de països de la Unió Europea. Les factures s’han encarit un 55% i s’han registrat 25.000 canvis de companyia sense el consentiment de les usuàries.

Seneo
Membres de la cooperativa Seneo Kánovas Fotografía

L’arribada de gener és inseparable de les onades de fred i l’augment del preu de les factures de la llum, l’aigua i el gas. Per a 4,7 milions de persones, segons Eurostat, també va unit a la por a insatisfer les seues necessitats energètiques bàsiques, com calfar adequadament la seua vivenda. La pobresa energètica disposa d’una novetat aquest any. Una norma estatal per a protegir les famílies vulnerables. Es tracta dels bons socials, amb els quals es rebaixa un 25% del cost del rebut. Tanmateix, la ciutadania sap com funciona el sistema elèctric espanyol? Iberdrola, Endesa o Gas Natural actuen de manera il·legítima? Existeixen solucions, tant per a la pobresa energètica, com per al model actual d’energia?

José María Aznar va promulgar el 1997 la llei que liberalitzava el sector elèctric espanyol. El seu efecte es va materialitzar un any més tard amb la consolidació de les companyies del sector. Per a algunes empreses que no pogueren entrar en el mercat va suposar un problema, però les consumidores tampoc van resultar beneficiades.

De fet, l’electricitat ha deixat de concebre’s com un servei públic, segons critica l’enginyer, expert en política energètica i membre de l’Observatori del Deute i la Globalització (ODG), Pablo Cotarelo. Així mateix, ha comportat un augment dels preus i, en conseqüència, la garantia que les usuàries puguen tenir accés a l’energia no ha sigut satisfeta.

Factura eléctrica

A poc a poc, les grans corporacions han anat acumulant poder de negociació que les ha permés pressionar als diferents governs. “Aquests, per falta de capacitat o per connivència amb les esferes econòmiques, han continuat regulant, cada vegada de manera més impúdica, a favor dels interessos de les multinacionals, desprotegint a les ciutadanes enfront de les salvatges pràctiques empresarials”, defensa Cote Romero, coordinadora de la Plataforma per un Nou Model Energètic i directora de Ecooo. Només cal recordar la presència d’Aznar a Endesa, o de Felipe González a Gas Natural.

No obstant això, la classe política no ha consentit mai la completa liberalització del sector. De fet, la tarifa elèctrica està formada per dos components. D’una banda, el regulat, en el qual intervé l’Estat i representa aproximadament un 60%. Aquest inclou el transport, la distribució o la comercialització, entre altres aspectes.

La tarifa elèctrica està formada per dos components: el regulat i el del pool elèctric, que varia segons el mercat

D’altra banda, el component que s’estableix segons el funcionament del mercat, el qual varia cada dia, inclús cada hora. En aquest últim s’organitza una subhasta, coneguda com a pool elèctric. Consisteix en un sistema mitjançant el qual es fixa el preu de l’electricitat. Aquest té un funcionament marginalista, és a dir, les fixacions depenen de l’última energia que entra en el sistema. El preu final dependrà de l’última instal·lació o central (elèctriques, nuclears, de cicle combinat, fotovoltaiques, eòliques, hidroelèctriques,...) que passe a cobrir la demanda energètica.