David M. Sobrino Platas

Artículos

Sanidad pública
Compostela mobilízase por unhas urxencias dignas
As urxencias compostelás reclaman máis persoal e novo material de traballo para poder prestar uns servizos sanitarios dignos.