Carmen V. Valiña


Artículos

Música
Mulleres, ao escenario!

O panorama musical galego vive nos últimos anos un auténtico espertar en feminino, con mozas que reivindican a súa visibilización como instrumentistas e vocalistas en xéneros tradicionalmente masculinizados, do punk ao rock. Esta é unha historia de retos, ilusións e moito, moito ritmo.

Feminismos
Entrevista a Belén Puñal
Falamos con Belén Puñal, profesora e investigadora en comunicación e xénero.
Migración
O Islam galego, en feminino
Españolas, marroquís e senegalesas, universitarias, traballadoras e amas de casa.