Irea López Rodríguez

Artículos

Deportes
Chano Rodríguez: "En internet o primeiro que aparece é que estiven no cárcere."
Nos anos 80, Sebastián Chano Rodríguez, protagonizou moitos titulares por pertencer aos GRAPO. Case corenta anos despois segue é noticia por outro motivo.

Fotos